Egeszsegugyi es biztonsagi berendezesek vedelme

Minden vállalat elkötelezett az alkalmazottak védelmében. Különösen olyan cégek számára mûködik, amelyek egyszerû szerepükben nehéz anyagokkal rendelkeznek. Az ilyen körülmények között tevékenykedõ emberek egészségét és életét kivételesen a munkáltató védi.

"A gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendelete a munkahelyi biztonságra és higiéniára vonatkozó minimumkövetelmények szem elõtt tartásával, a lakásban robbanásveszélyes légkör megkönnyítésével kapcsolatban" elvárja, hogy a munkáltató robbanásvédelmi dokumentumot dolgozzon ki. Ez valószínûleg csak olyan vállalatoknál mûködik, ahol olyan gyúlékony anyagokat kapnak, amelyek levegõvel robbanásveszélyes környezetet hozhatnak létre. Ilyen anyagok lehetnek folyadékok, gázok, valamint finom eloszlású szilárd anyagok, azaz porok.

Veszélyes, gyúlékony anyagokkal, amelyeket a munkavállalók érintkeznek, elsõsorban a potenciálisan robbanásveszélyes helyiségek azonosítása szükséges. Ha már jelezték, kérjük, olvassa el a miniszter rendeletében említett rendelkezést.

A munkáltatónak milyen anyagokat kell készítenie. A rendelet 4.4. Pontja azt jelzi, hogy kitûnõ kockázatértékelést végez, amely kombinálva van az otthoni robbanásveszélyes légkör lehetõségével. Ezt hívják „kockázatértékelés”, amely többek között más elemekkel rendelkezik: \ t

a a robbanásveszélyes légkör valószínûsége, \ tb a robbanásveszélyes légkör elõfordulásának lehetséges idõpontja, \ tc az élet valószínûsége és a gyújtóforrások aktiválása, mint például az elektrosztatikus kisülés, \ td a munkaadó által támogatott létesítmények, anyagok és keverékek, \ ta közöttük fellépõ mechanizmusok is kölcsönös kölcsönhatásuk,e a lehetséges robbanás hatásának várható mérete.

Fontos továbbá figyelembe venni a szomszédos helyiségeket is, amelyek bármilyen módon kapcsolódhatnak a potenciálisan robbanásveszélyes területekkel, például szellõztetéssel. Veszélyes esetekben is nem lesznek biztosak.

A teljes kockázatértékelés befejezése után a felelõs munkáltató a rendelet 7.1. Cikkével összhangban létezik a robbanásvédelmi dokumentum munkájáért.

A robbanásvédelmi dokumentumnak néhány jelentõs részbõl kell állnia, tartalmaznia kell egy tartalmi táblázatot és a munkáltató nyilatkozatait az emberekrõl, akik szavakat akarnak rajta. A dokumentum lényeges elemei a potenciálisan robbanásveszélyes légkörök és gyújtóforrások listája, a robbanások megelõzésére használt intézkedések leírása, a dokumentumok frissítésének idõpontjai, az éghetõ anyagok leírása, robbanásveszélyes értékelés, lehetséges robbanási forgatókönyvek és igazoló dokumentumok. A robbanásvédelmi dokumentumnak tartalmaznia kell az objektum grafikáit és rendszereit is.

Érdemes a szakemberek segítségére támaszkodni a jól felsorolt dokumentáció megfelelõ elkészítéséhez. A legfontosabb, hogy a vendégek legyenek és egészségük legyen, és érdemes megjegyezni, hogy a kockázatértékelés helyesen történt.